Voordelen en uitdagingen voor toetsing in computersimulaties

Van ontwikkeling tot analyse

Abstract

In toekomstige generaties van toetsen zal waar-schijnlijk een steeds grotere rol weggelegd zijn voor het toetsen van kennis, vaardigheden en compe-tenties in computersimulaties. Computersimulaties kunnen nieuwe en verbeterde meetmethoden bie-den ten opzichte van schriftelijke toetsen en prak-tijktoetsen. In dit artikel worden de voordelen en uitdagingen voor toetsing in computersimulaties behandeld.

Publication
In Examens